Είσοδος Επικοινωνία


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 28/08/2015:

Λόγω τεχνικού προβλήματος οφειλομένου σε ηλεκτρική τροφοδότηση, όλα τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους προς τους πολίτες,
μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.

Επίσης, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου που παρέχονται σε συσχετισμό με το Πληροφοριακό Σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν ανταποκρίνονται στα αιτήματα των χρηστών.

Ειδικοί τεχνικοί ασχολούνται με την αποκατάσταση του προβλήματος. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.Βεβαίωση Συντάξεων (για Φορολογική Χρήση)

Διαθέσιμη και για το οικονομικό έτος 2015
(Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2014)Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού
Inform Pensioners who live abroadΟ δικτυακός τόπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%