Είσοδος Επικοινωνία


Επιστολή Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε οφειλέτεςΒεβαίωση Συντάξεων (για Φορολογική Χρήση)

Διαθέσιμη και για το οικονομικό έτος 2015
(Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2014)Πληροφόρηση Συνταξιούχων Εξωτερικού
Inform Pensioners who live abroad
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)

Ανακοίνωση σχετικά με τις 43 παθήσεις που κρίνονται επ' αόριστον από τα ΚΕ.Π.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εφαρμογή ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης-Βεβαίωσης για κατάθεση αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α.Εισήγηση του Υποδιοικητή IKA-ETAM κ. Διονύση Πατσούρη με θέμα: «Απολογισμός λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α. - Προοπτικές» , στο Συνέδριο της Ε.Σ.Α.με.Α (24-25 Νοεμβρίου 2014)


Ο δικτυακός τόπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%