< Επιλέξτε γλώσσα Επικοινωνία


Ενημέρωση Στοιχείων Δημοτολογίου ΣυνταξιούχωνΕξυπηρέτηση ασφαλισμένων τ. ΟΠΑΔΒεβαίωση Συντάξεων (για Φορολογική Χρήση)

Διαθέσιμη και για το οικονομικό έτος 2014
(Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2013)Ασφαλιστική ΙκανότηταΚέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚE.Π.Α.)
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Εφαρμογή ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης-Βεβαίωσης για κατάθεση αιτήματος στα ΚΕ.Π.Α.

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.4239/2014

Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με τη συμμετοχή των ιατρών του Ειδικού Σώματος στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Απάντηση της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ανοιχτή επιστολή της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ


Ο δικτυακός τόπος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση (ΕΤΠΑ) κατά 80% και από Εθνικούς Πόρους κατά 20%